E-mail: info@morastour.cz

Pojištění

PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PLATNÉ PRO ROK 2017/2018 pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů UNION poisťovňa, a.s.

POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ - TURISTA

územní platnost

balík A30

balík A60

dospělá osoba

dítě do 15 let

dospělá osoba

dítě do 15 let

Evropa

36 Kč

25 Kč

50 Kč

30 Kč

mimo Evropu

50 Kč

35 Kč

70 Kč

45 Kč

svět

65 Kč

50 Kč

90 Kč

60 Kč

Slovenská republika

x

x

x

x

územní platnost

balík A90

balík B

balík C

dospělá osoba

dítě do 15 let

bez ohledu na věk

bez ohledu na věk

Evropa

60 Kč

35 Kč

24 Kč

18 Kč

mimo Evropu

85 Kč

55 Kč

x

x

svět

110 Kč

75 Kč

x

x

Slovenská republika

x

x

20 Kč

x

Průvodce cestovním pojištěním

Rozsah pojištění:

Balík A30/A60/A90
• Pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenční služby v zahraničí
• Pojištění zavazadel
• Pojištění odpovědnosti
• Úrazové pojištění
• Pojištění zrušení objednaných služeb
• Pojištění nevydařené dovolené
• Pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
• Pojištění doprovodu
• Pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb
• Pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla
• Pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku
• Pojištění opožděného nástupu na zájezd


Balík B
• Pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenční služby v zahraničí
• Pojištění zavazadel
• Pojištění odpovědnosti
• Úrazové pojištění
• Pojištění zrušení objednaných služeb
• Pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci


Balík C
• Pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenční služby v zahraničí
• Pojištění zavazadel
• Pojištění odpovědnosti


Zájezdová modrá knížka

Domácí zájezdy

Mimo cestovního pojištění pro účastníky zájezdu Vám nabízíme také cestovní pojištění pro vaše individuální cesty do zahraničí – léčebné výlohy, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škody, úrazové pojištění, pojištění storna letenky. Sjednání v naší kanceláři on-line, zvýhodněné sazby pro rodiny !