E-mail: info@morastour.cz

PRO ŠKOLY

¨

POZNÁVACÍ   ZÁJEZD   PAMÁTKY STAROVĚKU - VELKÝ OKRUH ŘECKEM

Poznávací exkurze zaměřená na dějiny a umění klasického a helénistického období, kombinovaná

s odpočinkem u moře /ubytování v obci Leptokaria pod Olympem a obci Tolo na Peloponésu/;

doprava - autobusem /s pravidelnými zastávkami/, ubytování v penzionech s polopenzí,

komplexní pojištění, průvodcovské služby,vlastní autobus na dopravu po Řecku.

VSTUPY DO MUZEÍ A ARCHEOLOGICKÝCH MÍST PRO STUDENTY DO 18 LET ZDARMA,

NAD 18 LET PO PŘEDLOŽENÍ ISIC KARTY TAKÉ ZDARMA

Termín: určí škola nebo kolektiv

Cena: 10 900,- Kč

PROGRAM

1.      den: odjezd od místa určení, cesta s pravidelnými zastávkami přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Makedonii a Řecko

2.      den: příjezd do Řecka, dopoledne návštěva královských hrobek ve Vergině (hrob Filipa Makedonského se zlatým pokladem), brzy odpoledne ubytování v Leptokarii pod Olympem, penziony, stravování v hotelu; odpoledne odpočinek u moře, večeře

3.      den: snídaně; celodenní výlet  - kláštery Meteora, prohlídka klášterů, cestou zpět možno navštívit křižácký hrad Platamonas nebo údolí řeky Tembi; k večeru odpočinek u moře (Leptokarie), večeře.

4.      den: brzy ráno odjezd do Delf (snídaňový balíček), prohlídka věštírny a muzea, hora Parnas; odpoledne přejezd na jih, Korintský průplav, antické město Korint, navečer příjezd do Tola, ubytování, večeře

5.      den: snídaně, výlet do starověkých Mykén, prohlídka Akropole a hrobek; městečko Nafplio, antické divadlo v Epidauru, areál Asklepionu. Odpoledne návrat do Tola, koupání, večeře

6.      den: snídaně, výlet do antické Olympie, prohlídka areálu (vč. Altistu), muzea. Odpoledne návrat do Tola, odpočinek u moře, večeře.

7.      den: snídaně, odjezd do Athén, prohlídka Akropole, Agory, Areopagu, okolí Parlamentu a centra, odpoledne odjezd na sever, cestou kratší zastávky (Marathón, Thermopyly), večer ubytování v Leptokarii, večeře.

8.      den: snídaně, odpočinek u moře, odpoledne výlet do věštírny v Dionu pod Olympem, příp. do Pelly, rodiště Alexandra Velikého. Večeře.

9.      den: snídaně, dopoledne odpočinek u moře, příprava na odjezd. Cesta po stejné trase se zastávkami.

10.  den: odpoledne návrat do ČR

7x polopenze (4x Leptokarie, 3x Tolo), ubytování v kvalitních penzionech, vlastní autobus po dobu celé exkurze, průvodce, komplexní pojištění, průvodce

Bližší informace na josefska@morastour.cz